"Mirzə Hüseyn xan Müqəddəm" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
 
Mirzə Hüseyn xan [[Marağa]] şəhərində anadan olmuşdu.
Hərbi xadim, diplomat Hüseyn xan adyutantbaşı, NizamuddovləNizamuddövlə, Sahibi-ixtiyar ləqəblərinə malik olub, Fətəli şah, Məhəmməd şah və Nəsrəddin şah dövrundədövründə yasamısdıryaşamışdır. Əvvəlki iki padsahınpadşahın dovrundədövründə muhummühüm dovlətdövlət islərindəişlərində xidmət etmisdiretmişdir. O, məshur Səfəvi əmirlərindən, Otuziki elindən olan Ağa xan Muqəddəmin nəslindəndir.
Məhəmmədhüseyn xan Muqəddəm 1826-1828-ci illərdə bas vermis Rusiya İran muharibəsi zamanı Abbas mirzə Naibussəltənənin komandanlıq etdiyi Azərbaycan ordusunun sərkərdələrindən olan , əmiri-nizam Məhəmməd xan Zəngənənin təklifi ilə orduya bas yavər təyin olunmus və Abbas mirzə vəfat etdikdən sonra da həmin vəzifədə qalmısdı. O, Məhəmməd sah zamanında Azərbaycan qosununun bas komandanı kimi 1837-ci ildə Herata gondərilmisdi. Herat yurusundə uğurla calısdığı ucun Məhəmməd sah ozu Simnan səhərində 20 min Azərbaycan ordusuna baxıs kecirərək, bas adyutant Hüseyn xanı general-mayor rutbəsinə yuksəltmis, ona
qiymətli das-qasla bəzədilmis xəncər və qırmızı lent bağıslamısdır.