Xırdaçay

XırdaçayZəngəzurda, indiki Ermənistanda çay.

Xırdaçay خيرداچای
Ölkə  Ermənistan
Mənbəyi Sarıyataq dağı
Mənsəbi Araz

Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalının Sisian rayonundakı Ərəfsə kəndində Sarıyataq dağının ətəklərində formalaşıb, kəndin aralıq hissəsində Salvartı çayı ilə, aşağı məhəllənin orta hissəsində isə Taxtakörpü (Abuzər) çayı və Dəliçayla birləşərək, Qarışıq adlanır və aşağı axarlarında Bazarçay, BərgüşadArazla qovuşaraq, son hesabda Xəzər dənizinə tökülür. Xırdaçay Salvartı çayı ilə yanaşı, əsas suvarma vasitəsi kimi kəndin təsərrüfat həyatında mühüm rol oynayırdı. Kənddən axan digər çayların - TaxtakörpüDəliçayın təsərrüfat həyatında rolları o qədər də böyük deyildi.