Xəmsə əlyazması (М—439)

Xəmsə əlyazması М-439Nizami Gəncəvi Xəmsəsinin iki poemasından ibrarət olan əlyazması nüsxəsi. Hazırda AMEA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.

Xəmsə əlyazması
Tip Xəmsə
Tarix 1698/1699; 1601/1602
Dil(lər) farsca
Yazan(lar) Nizami Gəncəvi
Material kağız və mürəkkəb
Ölçü 14 × 24 sm
Format kitab
Vəziyyət yaxşı
Əlifba ərəb əlifbası
İçindəkilər 84 səhifə
Əvvəl saxlanılıb AMEA Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Azərbaycan Azərbaycan

Xüsusiyyətləri Redaktə

Əlyazmasında “Xəmsə”yə daxil olan Leyli və MəcnunYeddi gözəl poemaları vardır. Əlyazmanın bir çox yerlərində tikmə zamanı düzülüşün pozulması müşahidə edilir. Mətnlər kalliqrafik nəstəliq ilə dörd sütun şəklində yazılmış və müxtəlif rəngli xətlərdən çərçivəyə alınmışdır. Əlyazmasının kağızı Orta Asiya mənşəlidir.[1]

Əlyazmasında Herat miniatür məktəbinə məxsus üç miniatür vardır. Əlyazma mətninin başlanğıcında rəngli divan vardır. Şərq mənşəli üzləməsi qəhvəyi rəngli dəridən hazırlanmış və romb formalı medalyonla bəzədilmişdir. Ölçüləri 14 × 24 sm olan 84 səhifəli əlyazması hicri 1110-cu ildə (1698/1699) hazırlanmışdır.[1]

İstinadlar Redaktə

Ədəbiyyat Redaktə

  • Хамсэ // Низами Гянджеви: Краткий справочник / Составитель Дж. В. Каграманов. — Элм, 1979. — С. 92.