Miqyas (xəritə)

MiqyasYer səthinin kartoqrafik təsvirlərdə neçə dəfə kiçildildiyini göstərən kəsr ədədi.

Miqyasın xəritədə istifadə yolları redaktə

  • Sadə miqyas:

Onun bütün şəkli  belədir. Metrik sistemdən istifadə edən ölkələrdə işlənir və 1 mm xəritə üzərində,N metr yer üzərinə bərabərdir kimi göstərilir. Örnək:   yəni 1mm xəritədə bərabərdir 25m yerdə.

  • Mürəkkəb miqyas

ABŞİngiltərə kimi metrik sistemdən istifadə etməyən ölkələrdə işlənir. Örnək:   yəni 2inç xəritədə bərabərdir 5mil yerdə.

  • Xətti miqyas

Bərabər hissələrə bölünmüş zolaq şəklində qrafik şkala.  

Miqyas baxımından xəritələr redaktə

  • Çox böyük miqyaslı xəritələr

Miqyasları    arasında dəyişilir, bu miqyasda xəritələrə plan deyilir.

  • Böyük miqyaslı xəritələr

Miqyası    arasında dəyişilir. Bu xəritələrə mühəndis planı deyilir.

  • Orta miqyaslı xəritələr

Bunların miqyası    arasında dəyişilir.

  • Kiçik miqyaslı xəritələr

Bunların miqyası   dən yuxarı olur ki onlara Atlas deyilir.

Həmçinin bax redaktə

 Geodeziya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.