Miqyas (xəritə)

MiqyasYer səthinin kartoqrafik təsvirlərdə neçə dəfə kiçildildiyini göstərən kəsr ədədi.

Miqyasın xəritədə istifadə yollarıRedaktə

  • Sadəcə miqyas:

Onun bütün şəkli  belədir. O ölkələrdə işlənir ki metrik sistemlidirlər və belə göstərir ki 1mm xəritə üzərində,N metr yer üzərinə bərabərdir. Örnək:   yəni 1mm xəritədə bərabərdir 25m yerdə.

  • Mürəkkəb miqyas

Metrik sistemi istifadə etməyən ölkələrdə işlənir, ABŞİngiltərə də bu ölkələrdəndirlər. Örnək:   yəni 2inç xəritədə bərabərdir 5mayl yerdə.

  • Xətti miqyas

Bir boyu bəlli cizgidir ki, neçə bərabər bölməyə bölünür və bölmənin hər bölümu bəlli əndazəsi var, hər bölmə bəlli bir ölçünu xəritə üzərində göstərir.

Bu miqyasın üstünlüyu o biri miqyaslara görə budur ki hava dayişmələri və zaman boyunca xəritənin əndazəsi dəyişir və onunla bərabər cizgi miqyasında əndazəsi dəyişir.  

Miqyas baxımından xəritələrRedaktə

  • Çox böyük miqyaslı xəritələr

Miqyasları    arasında dəyişilir, bu miqyasda xəritələrə plan deyilir.

  • Böyük miqyaslı xəritələr

Miqyasları    arasında dəyişilir. Bu xəritələrə mühəndis planı deyilir.

  • Orta miqyaslı xəritələr

Bunların miqyası    arasında dəyişilir.

  • Kiçik miqyaslı xəritələr

Bunların miqyası   dən yuxarı olur ki onlara Atlas deyilir.

Həmçinin baxRedaktə

 Geodeziya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.