Xəzər — kişi şəxs adı.

Xəzər
Hazar
Əlifba latın əlifbası
Etimologiya
Mənşə türk dili
Digər