Xaləddin İbrahimli

Xaləddin Cəlal oğlu İbrahimli (5 sentyabr 1958, Dmanisi) — 1958-ci il sentyabrın 5-i Gürcüstanın Dmanisi rayonunda anadan olub.

Xaləddin İbrahimli
Xaləddin Cəlal oğlu İbrahimli
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru
Təhsili

Tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universiteti – 1997, Doktorluq dissertasiyası: Azərbaycan Siyasi Mühacirəti (1920-1991) Pedaqoji elmlər namizədi, 1991, ADPU Namizədlik dissertasiyası: Ünsiyyət mədəniyyəti və onun formalaşdırılması yolları

FəaliyyətiRedaktə

İştirak etdiyi beynəlxalq konfranslar və seminarlar

 • Qafqaz mühacirləri Polşada, dekabr, 2006, Varşava, Polşa
 • Azərbaycan Rusiya münasibətləri yeni mərhələdə, 2005, Moskva, RF
 • Qloballaşma: Şərq və Qərbin dialoqu, iyul, 2002, Ankara, Türkiyə
 • Qloballaşma regionalizmə qarşı, noyabr 25-dekabr 2, 2001, Qummersbax, Almaniya
 • Qafqazda stabillik problemi, oktyabr, 2001, Bakı
 • Azərbaycanda özünüdərk problemi, noyabr 21, 2001, Bakı
 • Qarabağ: hərb, yoxsa sülh, iyun, 2001, Bakı
 • Azərbaycan – Almaniya münasibətləri, mart, 2000, Nabran, Azərbaycan
 • Demokratiyanın inkişafında siyasi partiyaların rolu, noyabr, 1995, Konstans, Almaniya
 • Azərbaycanın daxili və xarici siyasət məsələləri, sentyabr, 1993, Ankara, Turkiyə

Seçilmiş əsərlərRedaktə

Dərs və tədris-metodiki vəsaitlər

 1. Politologiya (interaktiv dərs materialları) Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2008; 2012, 225 s.
 2. Politologiya (tədris proqramı və metodikası). Bakı, 2004. Prof. Nəsib Nəsibli ilə birgə. Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilib, 34 səh.
 3. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi(tədris proqramı və metodikası) ). Bakı, 2004. Prof. Nəsib Nəsibli ilə birgə. Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə nəşr edilib. 34 səh.

Kitablari

 1. Azərbaycan Siyasi Mühacirəti (1918 – 1991). Bakı, Elm, 1996. 304 səh.
 2. Yeni Avrasiya Qafqazı. Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2000, 131 səh.
 3. Deyişen Avrasiyada Kafkasiya. Ankara: ASAM, 2001, 96 səh.
 4. Азербайджанцы Грузи. Москва, Издателства Европа, 2006, 151 str. 260
 5. Azərbaycan Mühacirəti Tarixi. Bakı, 2012, 400 səh.

Müştərək müəlliflərlə çap olunan kitablari

 1. Politcs of language in the ex-soviet muslim states. London: Hurst and Company, 2001, Mосква, «Прогресс-Традиция»-2004, p. 260. (Prof. Jacob M. Landau, Prof. Barbara Kellner-Heinkele ilə birgə)
 2. Borçalı: dünən, bu gün, sabah. Bakı, Adiloğlu, 2010. səh., 98. (Gültəkin Hacıbəyli, Kamran Ramazanlı ilə birgə)

Çap olunan elmi məqalələri

 1. Кавказский дом: миф или реальность. Журнал «Кавказ», Баку, 1997, № 1, стр., 12-15
 2. Ə. M. Topçubaşov və Azərbaycan mühacirəti. Elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı 1998, səh. 95-99
 3. II Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan legionlarının yaradılması ilə bağlı bəzi tarixi gerçəkliklər. Tarix və onun problemləri jurnalı, BDU N3, 1998, səh. 91-99
 4. Historical Stages of Azerbaijani Political Emigration. Journal of Azerbaijani studies, Khazar University, 1998, p. 14 – 21
 5. «Qafqaz evi» ideyası mühacirət ədəbiyyatında. BDU-nun xəbərləri, 1998, səh., 56-62
 6. Azərbaycançılığın dünəni və çağdaş interpretasiyası. Elmi-nəzəri konfrans materialları. Bakı, 1998, səh., 149-154
 7. Sovert totalitarizminin 20-30-cu illəri mühacirət ədəbiyyatında. Elmi konfrans materialları. Bakı, 1998, səh., 48-50
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi mühacirət ədəbiyyatında. Elmi konfrans materialları. Bakı, 1999, səh., 57-63
 9. “Qurtuluş” dərgisinin vətən tarixinin öyrənilməsində yeri. Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 2000, 135-142
 10. Çeçenistan ve yeni Rusya. Stratejik Analiz dergisi (Ankara), 2000, № 13
 11. Azerbaycan Diasporası: mövcud durumu ve geleceği konusunda bazi notlar. Avrasiya Dosyesi jurnalı (Ankara) 2001, N1.
 12. Rusiyanın Kafkaslara yönəlik yeni politikası. Azerbaycan dergisi (Ankara) Say: 337, 2001
 13. Vatan tarihinde “Kurtuluş” dergisi. Azerbaycan dergisi (Ankara) Say: 339, 2001
 14. Azərbaycan mühacirlərinin Polşadakı fəaliyyəti və «Qafqaz Birliyi» ideyası. İpək Yolu, fevral, 2007
 15. Azerbaycan siyasi mühaciretinin Cümhuriyyetin çöküşü olğusuna bakışı. Böyük Dövlətlər Kıskacında Azerbaycan Meselesi (1918-1920). Meqaleler toplusu. İstanbul, Kültür Sanat Yayıcılık-2010
 16. Gürcüstanda Borçalı məsələsi. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual probləmləri. Beynəlxalq elmi konfrans materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti Nəşriyyatı 2010.
 17. Elmşünaslıq haqqında. İpək Yolu jurnalı, N -3, 2011
 18. Azərbaycanda ali təhsil və Bolonya prosesi. Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər və perspektivlər. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011.