Xanədan və ya sülaləMonarxiya quruluşlu dövlətlərdə irs əsasında nəsil hakimiyyəti silsiləsi.

Tanınmış sülalələr

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə