Xeyir bəy

Xeyir bəy və ya Xeyirbay (ö. 5 oktyabr 1522) — Yavuz Sultan SəlimSultan Süleyman Qanuni səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi[1][2][3]

Xeyir bəy
Bıyıklı Mehmed Paşa.jpg
Misir bəylərbəyi
13 sentyabr 1517 - 5 oktyabr 1522
Sələfi Yunus Paşa
Xələfi Çoban Mustafa Paşa
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Kerç, Krım xanlığı
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Misir əyaləti, Osmanlı imperiyası
Atası Malbay

HəyatıRedaktə

MənbəRedaktə

  • Haydar Çelebi, Rûznâme (Feridun Bey, Münşeât içinde), I, 445, 454-455.
  • Diyarbekrî, Nevâdirü’t-tevârîh, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 596, vr. 151b-353a.
  • Rıdvanpaşazâde Abdullah, Târîh-i Mısr, Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 900, vr. 121a-b.
  • Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh, II, 375.
  • Süheylî, Târîh-i Mısri’l-cedîd, İstanbul 1142, vr. 17a, 40a, 54b.
  • Selâhattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, Ankara 1969, s. 197 vd.

İstinadlarRedaktə

  1. İbn İyâs, Bedâʾiʿu’z-zühûr, V, 22-45, 69, 125, 210-485.
  2. Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, XVI. Asırda Mısır Eyâleti, İstanbul 1990, s. 58-75.
  3. İbn Zünbül, Ġazavâtü’s-Sulṭân Selîm Ḫân maʿa Ḳānṣû el-Ġavrî Sulṭânü Mıṣr ve aʿmâlihâ, Kahire 1278, s. 113-117.