Xlorofil (yun. χλωρός, "yaşıl" və φύλλον, "yarpaq") — fotosintetik orqanizmlərə, bitkilərə yaşıl rəngini verən piqment.

Xlorofilin strukturu c1c2