Yağlakar sülaləsi

Yağlakar sülaləsi (Göytürkcə: Old Turkic letter R1.svgOld Turkic letter Q.svgOld Turkic letter L1.svgOld Turkic letter G1.svgOld Turkic letter Y1.svg, çin. 藥羅葛) — Uyğur xaqanlığını idarə etmiş əsas sülalə və klan. Uyğur xaqanlığındakı 9 əsas qrupdan biri idi.

İlk hakimləriRedaktə

Yağlakarların bilinən ilk hakimləri Tan tarixi kitablarında qeyd olunub.[1][2]

 1. İltəbər Tecian (特健)
 2. İltəbər Pusa (菩萨, ö.629) - onun dövründə Uyğurlar Seyanto ilə birlikdə Şərqi Göytürk xaqanlığına hücuma keçmişdilər.
 3. İltəbər Tumidu (吐迷度, 629-648) - o atasından fərqli olaraq Seyantoya qarşı çinlilərlə ittifaq bağlamışdı.648-ci ildə qardaşıoğlu Vuhe tərəfindən öldürüldü.
 4. İltəbər Vuhe (乌纥) - 648-ci ildə əmisini devirərək taxta çıxmışdı. Çebi xaqanın kürəkəni idi.Elə həmin il də çinlilər tərəfindən devrildi.
 5. İltəbər Porun (婆闰) - 17 noyabr 648-ci ildə hakimiyyətə gəldi. Tumidunun oğlu idi.Koreyanın işğalında çinlilərə kömək etmişdi. 662-ci ildə vəfat etdi.
 6. İltəbər Bisudu (比粟毒) - 662-ci ildə taxta çıxmışdı. Porunun qardaşıoğlu idi. Çinlilərə üsyan etmişdi. Puqu və Tonqlu qəbilələri ilə ittifaq bağlamışdı.
 7. İltəbər Tuceçi (独解支) - Bisudunun oğlu idi. 715-ci iləcən hökm sürmüşdür.
 8. İltəbər Fudifu (伏帝匐) - Tuceçinin oğlu idi.
 9. İltəbər Çenqsonq (承宗) - Fudifunun oğlu idi. 727-ci ildə hakimiyyəti bitmişdi. Sürgün edilmişdi.
 10. İltəbər Fudinan (伏帝難) - Çenqsonqun oğlu idi. Atası ilə sürgün olunmuşdu.
 11. Yağlakar Huşu (護輸) - Çenqsonqun qardaşıoğlu idi. Əmisinin intiqamını almaq üçün çinlilərə dəfələrlə hücum etmiş, 727-ci ildə çinli general Vanq Cünçounu öldürmüşdü.

XaqanlarıRedaktə

 1. Qutluq Bilgə Kül xaqan - Huşunun oğlu idi. Göytürk xaqanlığına son vermişdi.
 2. Bayan Çur xaqan
 3. İdigən Bögü xaqan
 4. Tun Bağa Tarxan
 5. Külüg Bilgə xaqan
 6. Ur Çor xaqan - varis qoymadan ölmüşdür. Yağlakar sülaləsinin sonu gəlmişdi.

İstinadlarRedaktə

 1. 《旧唐书·回纥传》
 2. 《新唐书·回鹘传》