Yulilər-Klavdilər

Yulilər-Klavdilər — Qədim Romada ilk imperator sülaləsi olub e.ə. 27-ci ildən başlayaraq eramızın 68-ci ilinə qədər hökm sürmüşdür. Sülalə Yuli Sezarın oğulluğa götürmüş olduğu Qay Oktaviandan başlasa da, davamlılığı öz övladı olmadığı üçün arvadı Livi Druzillanın Böyük Tiberi Klavdi Neronla olan birinci nikahından dünyaya gəlmiş Neron vasitəsilə mümkün olmuşdur.

NeronKlavdiKaliqulaTiberiOktavian Avqust
  1. Avqust (e.ə.27 –e.14)
  2. Tiberi (e.14–e.37)
  3. Kaliqula (e.37–e.41)
  4. Klavdi (e.41–e.54)
  5. Neron (e.54–e.68)
Yulilər-Klavdilər sülalə mənsubları

Yuli-Klavdilərin nəsil ağacı redaktə


I Sekst Yuli Sezar
I Qay Yuli Sezar
II Sekst Yuli Sezar
Marsiya Reks
II Qay Yuli Sezar
II Lusi Yuli Sezar
III Sekst Yuli Sezar
Qay Mari
Yuliya Sezaris
Böyük Qay Yuli Sezar
Avreliya Kotta
1 Yuliya Sezaris
Lusi Korneli Sulla
III Lusi Yuli Sezar
IV Sekst Yuli Sezar
Kiçik Yuliya Sezaris
Mark Ati Balb
3 Kalpurniya Pizonis
2 Pompeya Sulla
Qay Yuli Sezar
Atiya Balba Sezoniya
Qay Oktavi
Mark Antoni Kretik
Yuliya Antoniya
1 Korneliya Sinilla
2 Möhtəşəm Pompey
Yuliya Sezaris
1 Qay Klavdi Marsell
Oktavia Minor
2 Mark Antoni
2 Skriboniya
Qay Yuli Sezar Oktavian Avqust
Liviya Druzilla
1 Böyük Tiberi Klavdi Neron
1 Mark Klavdi Marsell
2 Böyük Yuliya
3 Tiberi
1 Vipsania Aqrippina
Druz Mayor
Kiçik Antoniya
Böyük Antoniya
2 Mark Vipsaniy Aqrippa
Druz Minor
Livilla
Lusi Sezar Vipsanian
Aqrippa Postum
Tiberi Gemell
Yuliya Druza
Domisiya Lipida Minor
Qay Sezar Vipsanian
Yuliya Minor
Aqrippina Mayor
Germanik
2 Klavdi
Messalina
Lusi Kassi Longin
Yuliya Druzilla
Druz Yuli Sezar
Yuliya Livilla
Aqrippina Minor
1 Qney Domisiy Ahenobarb
Miloniya Sezoniya
Qay Sezar (Kaliqula)
Neron Sezar Germanik
Neron
Klavdiya Oktaviya
Britannik
Yuliya Druzilla


İzahat
Nəslindən olan
Oğulluğa götürülən
Nigah 1, 2 Nigahların sırası