Yumurta (dəqiqləşdirmə)

Yumurta – qida məhsulu və həyat mənbəyi. Yumurtanın həmçinin aşağıdakı mənaları da var: