Zülm - Şəxs və ya qruba bir başqa şəxs və ya qrup tərəfindən israrlı bir şəkildə pis rəftarıdır. Ən çox təsadüf edilən formaları dini zülm, etnik zülmsiyasi zülmdür.

Scales of justice
Təcavüz
 
Ümumi anlayışlar
Şiddət
Təzyiq
Zülm
Fiziki istismar
İşgəncə
Uşaqların cinsi istismarı
Ailə daxili şiddət
Psixoloji istismar
Hörmətdən salma
Göz dağı vermə
Qrup şəklində təcavüz
Qoçuluq
Psixoloji işgəncə
Çətin yolla razısalma
Qurbana görə təcavüz
Heyvanlara yönələn şiddət
Məhbus istismarı
iş yerində şiddət
Günahkara görə
Polis şiddəti
Hüquq portalı

Ən çox təsadüf edilən nümunə isə çoxluq qrupun azlıq qrupa qarşı etdiyi zülmdür.