Zaqafqaziya iqtisadi rayonu

Zaqafqaziya iqtisadi rayonuSSRİ-nin 19 iqtisadi rayonundan biri. Üç Zaqafqaziya respublikasından ibarət olmuşdur:

  1. Azərbaycan SSR (indiki Azərbaycan)
  2. Ermənistan SSR (indiki Ermənistan)
  3. Gürcüstan SSR (indiki Gürcüstan)

İqtisadi rayona həmçinin ən böyük — Tbilisi, Abşeron (Bakı) sənaye qovşaqları və iri İrəvan qovşağı da daxil olmuşdur.

Əhalisi — 15.489 min nəfər (1987).

İxtisaslaşmış sahələri: müxtəlif əlvan və qara metal filizlərinin hasilatı və emalı, neft və qaz, inkişaf etmiş qida, yüngül sənaye, mühəndislik.

Kənd təsərrüfatında subtropik və istiliksevər texniki bitkilərin becərilməsi, üzümçülük, bağçılıq, tərəvəz istehsalı böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Həmçinin baxRedaktə