Özbək (dəqiqləşdirmə)

(Özbək səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
  • Özbəklər — Türk xalqlarından biri.
  • Özbək dili — Özbəkistannın dövlət dili, türk dillərinə aiddir.
Şəxslər
  • Özbək xan — Qızıl Orda dövlətinin doqquzuncu xanıdır.
  • Atabəy Özbək — Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin son hökmdarı (1210-1225).
Yaşayış məntəqələri