Ümumi biologiya — Biologiya elminin ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənən bölməsidir.Sistematik vəziyyətdən asılı olmayaraq buraya biologiyanın sitologiya,genetika,seliksiya,ekologiya,molekulyar biologiya,biokimya və s. kimi elm sahələri daxildir.

Ümumi biologiya
Elm sahəsi → öyrənir
Yarımbölmə → öyrənir
Genetika → İrsiyyət də dəyişkənliyi
Genomika → Genomları
Sitologiya → Hüceyrələri
Histologiya → Toxumaları
Morfologiya (biologiya) → Orqanizmlərin quruluşunu
Fiziologiya → Orqanizmlərin fəaliyyətini
Molekulyar biologiya → Biopolimerləri
Təkamül biologiyası → Yer biosferindəki təkamülü
Anatomiya → Bədəni
OsteologiyaSindesmologiyaMiologiyaSplanxnologiyaNevrologiyaEsteziologiyaAngiologiya
Patologiya → Patogenez
Bioloji inkişaf → Ontogenez
Biofizika → Canlı sistemlərin fiziki xüsusiyyətlərini
Biokimya → Canlı sistemlərin kimyəvi xüsusiyyətlərini
Ekologiya → Canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı münasibətini

Həmçinin bax

redaktə