Ürgüplü Mustafa Əfəndi

Ürgüplü Mustafa Əfəndi (1867, Tripolitaniya7 iyul 1921, Ürgüp[d], Nevşəhər ili) — Osmanlı alimişeyxülislamı.

Ürgüplü Mustafa Əfəndi
Hayri Bey.jpg
bayraq165. Osmanlı şeyxülislamıbayraq
16 mart 1914 — 6 may 1916
Sələfi Mehmed Əsad Əfəndi
Xələfi Musa Kazım Əfəndi
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi 1867
Doğum yeri
Vəfat tarixi 7 iyul 1921(1921-07-07)
Vəfat yeri
Partiya
Təhsili
Atası Abdullah Avni Əfəndi
Uşaqları Suat Hayri Ürgüplü
Münib Hayri Ürgüplü

MənbəRedaktə

 • İlmiyye Salnâmesi, s. 636–640.
 • Düstur, İkinci tertip, İstanbul 1334, VI, 948–950.
 • İbnülemin Mahmud Kemal [İnal] – Hüseyin Hüsâmeddin [Yasar], Evkāf-ı Hümâyun Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nüzzârın Terâcim-i Ahvâli, İstanbul 1335, s. 225–242.
 • Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, II/4, s. 359, 374, 629; III/1, s. 99, 247, 320 vd.; III/4, bk. İndeks.
 • Ebül‘ulâ Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, İstanbul 1946, s. 107–112, 153–155.
 • Danişmend, Kronoloji, IV, 559–560.
 • Ali Fuad [Türkgeldi], Görüp İşittiklerim, Ankara 1951, s. 132, 135–137, 142, 167–168, 173, 298.
 • Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 267.
 • Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1981, IV–V, 207–209.
 • M. Akif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985, s. 115–121, 144–148.
 • Cerîde-i İlmiyye, sy. 4, İstanbul 1332, s. 155–157 vd.; sy. 7 (1332), s. 437; sy. 20 (1334), s. 353; sy. 24 (1334), s. 394.
 • Mübahat S. Kütükoğlu, "Dârü’l-hilâfeti’l-‘aliyye Medresesi ve Kuruluşu Arefesinde İstanbul Medreseleri", İTED, VII/1–2 (1978), s. 1–5.
 • a.mlf., "Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi", DİA, VIII, 507–508.
 • "Hayri Efendi", TA, XIX, 126–127.
 • A. H. de Groot, "Muṣṭafā K̲h̲ayrī Efendi", EI2 (İng.), VII, 716–717.

İstinadlarRedaktə