İker (q.misir iqr — "timsah", yun. Τεντύρα — Tentir) Yuxarı Misirin VI nomu (əyaləti). Nomun mərkəzi Tentir (q.misir İunet-ta-neçeret) şəhəri olmuşdur. Həmin ərazinin totemi inək sayılır. Əsas tanrısı inək buynuz və qulaqlı təsvirli Hathordur.

Yuxarı Misirin VI nomu
İker
Heroqlif
I3

Transkripsiyası jqr
Mənası Timsah
yunanca Τεντύρα
İndiki adı Dendera
Mərkəzi Tentera
Totemi İnək
Əsas tanrısı Hathor
Qədim Misir nomları

——— Məmləkət sərhəddi
Nom sərhəddi
Məmləkət paytaxtı

Nom mərkəzi