İnput (q.misir jnpwt — "çaqqal", yun. ὁ Κυνοπολίτης νομός) — Yuxarı Misirin XVII nomu (əyaləti). Nomun mərkəzi yun. κυνῶν πολις — "it şəhəri", (q.misir Hr-dj.) Kinopolis şəhəri olmuşdur. Həmin ərazinin totemi Qara çaqqal sayılır. Əsas tanrısı Anubisdur.

Yuxarı Misirin XVII nomu
İnput
Heroqlif
E15

Mənası Çaqqal
yunanca ὁ Κυνοπολίτης νομός
Totemi Qara çaqqal
Əsas tanrısı Anubis
Qədim Misir nomları

——— Məmləkət sərhəddi
Nom sərhəddi
Məmləkət paytaxtı

Nom mərkəzi