Nexen (q.misir nHn — "məbəd", yun. Latopolis) Yuxarı Misirin III nomu (əyaləti). Nomun mərkəzi yun. Ἱεράκων πόλις - Hierakonpolis (q.misir nḫn) şəhəri olmuşdur. Həmin ərazinin totemi çalağan ya şahin sayılır. Əsas tanrısı şahin başlı Hordur. Yerli panteona Horvə onun dörd oğlundan (Hapi, Amset, Kebexsenuf, Duamutef) başqa Xnum, Nexbet daxildir.

Yuxarı Misirin III nomu
Nexen
Heroqlif
M17 H6
O48

Transkripsiyası nHn
Mənası Məbəd
yunanca Latopolis
Mərkəzi
Totemi Çalağan, şahin
Əsas tanrısı Hor
Panteonu Hapi, Amset, Kebexsenuf, Duamutef, Nexbet, Xnum
Qədim Misir nomları

——— Məmləkət sərhəddi
Nom sərhəddi
Məmləkət paytaxtı

Nom mərkəzi