İqtisadiyyat (ümumi anlayış)

Vikimedia:Dəqiqləşdirmə

İqtisadiyyat sözünün aşağıdakı mənaları var: