İrəvan əyalətiOsmanlı İmperiyası tərkibində Cənubi Qafqazda inzibati ərazi vahidi. İnzibati mərkəzi İrəvan şəhəri idi. 21 il (1583–1604) İrəvan 1583 Fərhad Paşa Tərəfindən tutulduqdan sonra qurulmuşdur.[1] İrəvan əyalətinə Hızır Paşa bəylerbəyi təyin olunmuşdur. 8 İyun 1604 İrəvan qalası Səfəvilər tərəfindən tutuldu.[2]

1590 tarixli mufassal dəftərdə, Rəvan əyaləti olaraq belə olmuşdur:

10 nahiyesi (Rəvan, Karbi, Karni, Vedi, Aralıq, Talin, Ermus (?), Abnik (?), Abaran nahiyəsi, Şarabxana) olan Rəvan livası ve 16 nahiyesi (Mevazi-i Hatun, Dereşam, Dereşahbuz, Bazarçayı, Mülk-i Arslanlu, Karabağ, Şerur, Ağçakale, Ordubad, Azadciran, Şorlut, Derenürgüt, Zar, Zebil, Elince, Sisyan) ve 1 kazası (Nahçıvan) olan Nahçıvan livası.

İrəvan əyaləti bəylərbəyləriRedaktə

Osmanlılar ikinci İrəvan əyaləti bəylərbəyləriRedaktə

Osmanlıar ikinci İrəvan əyaləti (1724-1734)

İrəvan əyaləti 4 sancağa (livaya) bölünürdü. Naxçıvan livası (sancağı), Qapan livası (sancağı), Çavuldur livası (sancağı), Bərgüşat livası (sancağı). Sonradan Bərgüşat livası (sancağı) Gəncə Qarabağ əyalətinə verildi.

QəzalarıRedaktə


İstinadlarRedaktə

  1. Revan Eyaleti Mufassal Tapu Tahrir Defteri
  2. Bekir Kütükoğlu,Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul 1962, s.132-133.

[1]