Aralıq nahiyəsi

Aralıq nahiyəsi — XIV əsr inzibati-ərazi vahidi. İndiki dövürdə Aralıq (İğdır),Qəmərli rayonu,Şərur rayonu ərazisini əhatə edir.

Elxanilər dövlətinin Çuxursəəd tüməninin Aralıq nahiyəsi

1590-ci ilin icmal dəftərinə görə Osmanlı İmperiyasının İrəvan əyalətinə tabe olan Aralıq nahiyəsində aşağıdakı kəndlər mövcud idi:

1590-cı il Kəndləri

redaktə

1728-ci ilin icmal dəftərinə görə Osmanlı İmperiyasının İrəvan əyalətinin İrəvan livasınə tabe olan Karbi nahiyəsində aşağıdakı kəndlər mövcud idi:

1728-cı il Kəndləri

redaktə
 • Sultan Əli və Murad qışlaqları. Gəlir: 3.000 ağça
 • Qulaməli qışlağı. Gəlir: 2.000 ağça
 • Musa qışlağı. Gəlir: 1.800 ağça
 • Mustafa qışlağı. Gəlir: 2.000 ağça
 • Atlı qışlağı. Əhalisi Reyhanlı camaatındandır. Gəlir: 2.200 ağça
 • Əmincə kəndi. Gəlir: 3.580 ağça
 • Qoturlu kəndi. Əhalisi Şeyikli camaatındandır. Gəlir: 4.300 ağça
 • Dərzili kəndi. Gəlir: 1.200 ağça
 • Qalacıq kəndi. Gəlir: 1.500 ağça
 • Kiçikli kəndi və Budaq məhəlləsi. Gəlir: 5.600 ağça
 • Xudaabad kəndi. Gəlir: 3.500 ağça
 • Qaravəli kəndi. Əhalisi Şeyikli camaatındandır. Gəlir: 2.700 ağça
 • Abbasabad kəndi. Gəlir: 3.600 ağça
 • Biləkli kimi də tanınan Aragahçala kəndi. Gəlir: 6.000 ağça
 • Şirincanlı kəndi. Gəlir: 4.500 ağça
 • Aras çayının yaxınlığında yerləşən * [[Yenicə kəndi. Gəlir: 600 ağça
 • Biləkli kəndinin yaxınlığında yerləşən Bağırlı kəndi. Əhalisi Şeyikli əşirətindəndir. Gəlir: 6.800 ağça.
 • Alahacılı kəndi. Gəlir: 3.000 ağça
 • Qovunlu kəndi. Əhalisi Quzugüdənli Qarasu camaatındandır. Gəlir: 3.700 ağça
 • Səhərmanlı kəndi. Gəlir: 2.000 ağça
 • Qışlalı kəndi. Gəlir: 1.800 ağça
 • Şamdangələn qışlağı. Gəlir: 2.000 ağça
 • Oruc kəndi. Əhalisi Quzugüdənli camaatındandır. Gəlir: 1.600 ağça
 • Altıqışlaq kimi də tanınan Quzugüdənli kəndi. Əhalisi Mürsəlli camaatındandır. Gəlir: 2.100 ağça.
 • Əliqəmərli kəndi, Həsən məhəlləsi və Atlıxan qışlağı. Gəlir: 2.500 ağça
 • Aras çayının yaxınlığında yerləşən Nehirgəltəpə kəndi. Əhalisi Daşanlı camaatındandır. Gəlir: 4.500 ağça
 • Adətli kəndi. Gəlir: 4.300 ağça
 • Axırlı kəndi, Əliqızıl və Saatlı məzrə`ələri, Saatlı və Aşağı Axarlı kəndləri. Gəlir: 30.000 ağça

Qaraqoyunlu kəndi. Gəlir: 30.500 ağça

 • Səncərli kəndi. Gəlir: 9.300 ağça
 • Cəlayirli kəndi. Gəlir: 11.000 ağça
 • Səfər qışlağı. Əhalisi Şamdangələnli Quzuçu arxı camaatındandır. Gəlir: 4.500 ağça
 • Dürrənli kəndi. Gəlir: 1.400 ağça
 • Gedas kəndi. Gəlir: 1.600 ağça
 • Qalacıq kəndi. Gəlir: 2.000 ağça
 • Ağrı dağı tərəfdə olan Güllütop və Qırxdaş yaylaqları. Gəlir: 12.000 ağça.
 • Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri: 5.000 ağça
 • Əli ibrahim oğlunun adına olan timar.
 • Vedi nahiyəsinin Əfşar Gelevan kəndi. Gəlir: 5.000 ağça
 • Aralıq nahiyəsinin Buralaq kəndi. Gəlir: 5.300 ağça
 • Süleymanın adına olan timar.
 • Aralıq nahiyəsinin Gelevan kəndi. Gəlir: 9.000 ağça[1]

Kəndləri

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”