İsanın dirilməsi

Xristianlıq


Xristianlıq

İsanın dirilməsixristianlıqda əsas doktrinlərdən biridir. Bibliya İsa Məsihin çarmıxa çəkilərək insanların günahları üçün öldüyü, dəfn olunduğu və üçüncü gün dirildiyini nəql edir.[1] Xristianlar İsa Məsihin çarmıxa çəkildikdən sonra dirildiyinə həmişə inanmış və bunu bəşəriyyətin tarixində ən mühüm hadisə hesab etmişlər.

İstinadlar redaktə

  1. Matta Müjdəsi 28:1-10; Mark Müjdəsi 16:1-11; Luka Müjdəsi 24:1-12; Yəhya Müjdəsi 20:1-18; Həvarilərin İşləri 2:32; 3:15; 1 Korinflilərə 15:1-4

Mənbə redaktə

  • Müqəddəs Kitab (Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədid). Müqəddəs Kitab şirkəti. Bakı, 2009.