Əsas menyunu aç

Lüğəvi mənası olmayan, sözün ayrılıqda işlənə bilməyən və kökə qoşulduqdan sonra leksik və ya qrammatik məna yaradan hissəsidir.

Şəkilçilər 2 cür olur:

Leksik şəkilçilərRedaktə

İkinci adı sözdüzəldici şəkilçilərdir

Bu şəkilçilər sözün kökünə qoşularaq yeni mənalı söz yaradır. Leksik şəkilçilər həm milli, həm də alınma ola bilər. Alınma leksik şəkilçilər, əsasən, isim, sifət və zərflərin yaranmasında istifadə olunur.

Qrammatik şəkilçilərRedaktə

İkinci adı sözdəyişdirici şəkilçilərdir

Bu şəkilçilər sözün kökünə qoşularaq yalnız sözün formasını dəyişir. Qrammatik şəkilçilər söz birləşmələri və cümlələrdə sözlər arasında qrammatik əlaqə yaradır.