Şuşa abidələri

Bu məqalədə Şuşadakı abidələrin siyahısı yer alır:

Xəlfəli körpüsü

SiyahıRedaktə

 1. Kurqan – tunc dövrü (Şuşa şəhərinin şimal-qərbində)
 2. Şuşa və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri – Son tunc və ilk dəmir dövrü (Şuşa şəhərini yaxınlığında)
 3. Şuşa mağara düşərgəsi – daş dövrü (Şuşa şəhərinin cənubunda, Daşaltı çayının sol sahilində)
 4. Şuşa daş qutusu nekropolu – dəmir dövrü (Qarabulaq kəndi)
 5. Nekropol – son tunc və ilk dəmir dövrü (Dolanlar kəndi)
 6. Şuşa qalası – 1754-cü il (Şuşa şəhəri)
 7. Pənah xanın sarayı – XVIII əsr (Şüşa şəhəri)
 8. Qaraböyük xanım sarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 9. Heydər türbəsi – ? (Şuşa şəhəri)
 10. Hacı Quluların mülkü – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 11. Natəvanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 12. Əsəd bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 13. Yuxarı Gövhər ağa məscidi – 1768-1769-cu illər
 14. Aşağı Gövhər ağa məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 15. İkimərtəbəli karvansaray – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 16. Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, Yaşayış evi, – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 17. İbrahimxəlil xan sarayı– XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
 18. İsa bulağı – XIX əsr (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)
 19. İbrahim xanın qəsri – XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
 20. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 21. Xanlıq Muxtar karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 22. Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 23. Zülfüqar Hacıbəyovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 24. Saatlı məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 25. Gəncə qapısı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 26. Ə. Haqverdiyevin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 27. Qazançı kilsəsi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 28. Y.V. Cəmənzəmənlinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 29. Yuxarı məscid mədrəsəsi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 30. Səfərov qardaşlarının karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 31. Tarzən Sadıqcanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 32. Uğurlu bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 33. Xan sarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 34. Şirin su hamamı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 35. Xanəndə Seyid Şuşinskinin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 36. Şair M.P.Vaqifin türbəsi – XX əsr (Şuşa şəhəri)
 37. Qasım Bəy Zakirin evi XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 38. Mədrəsə – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 39. Behbudovların evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 40. Firudin bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 41. M.M.Nəvvabın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 42. Bülbülün evi –XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 43. F.B.Köçərlinin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 44. Hüseyn bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 45. Keçəçi oğlu Məhəmmədin Evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 46. Karvansaray – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 47. Gəray Əsədovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 48. S.S.Axundovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 49. C.Qaryağdıoğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 50. Realni məktəbinin binası – XX əsr (Şuşa şəhəri)
 51. Xəstəxana binası – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 52. Yaşayış binası – XIX əsr(Şuşa şəhəri)
 53. Qız məktəbi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 54. Aslan Qaraşarovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 55. Məşədi İbrahimin yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 56. Yaşayış evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 57. Məşədi Novruzun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 58. Həsən ağanın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 59. Yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 60. Yaşayış evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 61. Şükür Bəyin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 62. Cəfərqulu ağanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 63. Kilsə qalıqları – ? (Şuşa şəhəri)
 64. Türbə – ? (Şuşa şəhəri)
 65. Bulaq – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 66. "Laçın" su anbarı XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 67. Qız monastrı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 68. Süleyman Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 69. Hamam – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 70. Məscid – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 71. Novlu bulaq – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 72. İnzibati bina – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 73. Mamay bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 74. Məşədi Teymurun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 75. Şor bulaq – XIX əsr XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 76. Xəlil Məmmədovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 77. Ələkbər bəyin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 78. Məscid (Çuxur məhəllə) – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 79. Lətif İmanovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 80. Hacı Abbas məscidi və karvansaray – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 81. Mərdinli məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 82. Cahangir bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 83. Hacı Məmmədin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 84. Hacı Yusifli məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 85. Məşədi Salmanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 86. Culfalar məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 87. Dəyirman – XX əsrin əvvəli (Şuşa şəhəri)
 88. Hacı Əlibalanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 89. Kəblə Azadın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 90. Hacı Sadığın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 91. "Çöl qala" bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 92. Məşədi Süleymanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 93. Musəvinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 94. Hacı Məmmədbağırın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 95. Hüsü Hacıyevin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 96. Məşədi Zeynal Hətəmovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 97. Məşədi Əlinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 98. Məşədi Şəhriyarın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 99. Hacı Dadaşın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 100. A.Əzimovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 101. Məşədi İbrahimin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 102. Məşədi Cəlalın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 103. Meydan Bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 104. Hacı Bəşirin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 105. Dərzi Bəhramın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 106. Məşədi Hüsünün evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 107. Məhəmməd Həsən oğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 108. Kəlbə Məhəmmədin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 109. Xoca Mərcanlı məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 110. Xoca Mərcanlı Bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 111. Bəhmən Mirzənin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 112. Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 113. Qulamşahın yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 114. N.B.Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 115. Köçərli məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 116. Quyuluq məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 117. Seyid Məcidin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 118. Bulaq (Seyidli məhəlləsi) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 119. Seyidli Məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 120. Məşədi Qaranın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 121. Kəlbə Yusifin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 122. Zöhrabbəyovun evi XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 123. Məşədi İbişın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 124. Məşədi Zülfüqarın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 125. Hacı Aslanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 126. Hacı Məlik oğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 127. Mir Həsən Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 128. Mamay məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 129. Mamay bulağı – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 130. Fərəməzovların evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 131. Bulaq (Hacı Yusifli məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 132. Bulaq (Ağadədəli məhəllə) – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 133. Bulaq (Köçərli məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 134. Bulaq (Çuxur məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 135. Saxsı bulaq – XVIII əsr (Zarıslı kəndi)