Əhliləşdirmə

Heyvanların əhliləşdirilmə tarixi çox qədimdir.

Əhliləşdirmə

Ən qədim əhliləşdirilmiş heyvan itdir. Belə hesab edilir ki, it hələ 14 min il bundan əvvəl əhliləşdirilib.

Amerika alimləri izotop üsulu ilə təyin etmişlər ki, hələ 10 min il əvvəl İranda keçi, Şərqi Avropada isə 8-9 min il əvvəl qaramal, donuzqoyun əhliləşdirilmişdir.