Ələsgərov

Dəqiqləşdirmə

Ələsgərov — Azərbaycan soyadı.