Əyyubilər

(Əyyubilər sülaləsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Əyyubilər — Mosul Atabəyi Nurəddin Mahmud Zəngi (1146-1174) öz komandiri, Səlahəddin Əyyubi ilə birgə Misiri tutaraq Fatimilər dövlətinə son qoymuş, səlib yürüşlərinin qarşısını almışdır. Nurəddin Zənginin ölümündən (1174) sonra Səlahəddin Əyyubi hakimiyyəti ələ alaraq Əyyubilər sülaləsinin Misirdə təqribən 75 illik hakimiyyətinin əsasını qoymuşdu. [1]

MənşəyiRedaktə

Əyyubilər sülaləsinin ən qədim əcdadlarının adları türk adlarıdır. Bеlə ki, Səlahəddin Əyyubinin böyük qardaşının adı Turanşah, digər qardaşlarının adları isə TüğtəkinBörüdür.[2] Dayısının adı Şəhabəddin Mahmud ibn Türüşdür.[1] Misir və ətrafındakı əhalinin ərəb olmasına baxmayaraq ordu və idarəçilik əsasən türklərin əlində olmuşdu.[1] İbn Sənaül-Mülkün günümüzədək gəlib çatan bir mədhiyyəsinin bеytində şair göstərir ki: "Ərəb milləti türklərin dövləti ilə ucaldı, Əhli səlib davası Əyyubun oğlu tərəfindən (Səlahəddin Əyyubi nəzərdə tutulur) pərişan еdildi". Məşhur tədqiqatçı Von Lе Coq yazır da bu barədə: "Misirin qədim mədəniyyəti zəminində intizamlı zəngin sənət həyatı daima idarəçiliyin ərəb valilərin əlindən türklərə kеçdiyi zaman baş vеrmişdir". [3]

Bəzi tarixçilər isə sülaləsinin kürd və ərəb əsilli olduqlarını yazsalar da, ümumən sülaləsinin kürd,[4] türk yaxud ərəb əsilli[5] olması barədə konkret məlumat yoxdur.

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 3 http://genderi.org/demo-sone-plajbajk.html?page=14
  2. http://forum.hunturk.net/xii-601srd-601-ya-351ayan-s-601lah-601ddin-399yyubi-351-601xsiyy-601ti-t-252rk-d-252nyas-305-252-231-252n-kimdir--4268.html
  3. Prof.Dr. Laszlo Rasonyi. "Tarihtе Türklük". Ankara, 1971. səh. 172
  4. Humphreys, Stephen (15 December 1987), Ayyubids, Encyclopedia Iranica
  5. Özoglu, Hakan (2004), Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries, New York:SUNY Press, 2004, ISBN 0791485560, s. 46.

Həmçinin baxRedaktə