Əsas menyunu aç

Əziz Yusif oğlu Ələkbərli (5 oktyabr 1960(1960-10-05)) — filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Folklor İnstitutunun Qorqudşünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar BirliyininAzərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin "Həsən bəy Zərdabi" və Azərbaycan KİVİHİ-nin "Qızıl qələm" mükafatı laureatı.

ƏZİZ ƏLƏKBƏRLİ
Əziz Ələkbərli.jpg
Doğum tarixi 5 oktyabr 1960 (1960-10-05) (59 yaş)
Doğum yeri SSRİ SSRİ
Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası Ermənistan SSR, Vedi, Qaralar
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər namizədi[d]
Üzvlüyü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

HəyatıRedaktə

1960-cı il oktyabrın 5-də Qərbi Azərbaycanın Vedibasar mahalının Qaralar kəndində anadan olmuşdur[1]. 1967-ci ildə doğma kəndində orta məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1977-ci ildə Qaralar kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1984-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1984-1987-ci illərdə təyinatla Qax rayonunun Qum kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. Həmin illərdə həm də Qax rayon "Gürmük nəğmələri" Ədəbi Birliyinin sədri olmuşdur.

1987-ci ildə təyinat müddətini bitirib, Vedibasar mahalının Qaralar kəndiə qayıtmış, lakin 1988-ci ilin payızında ailələri ilə birlikdə Ermənistan SSR-dən qaçqın düşərək Bakı şəhərində məskunlaşmışlar.

Ə.Ələkbərli 1988-ci ildən Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda fəaliyyətə başlamış, baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 1992-ci ilin yanvarında professor Yaşar Qarayevin rəhbərliyi ilə dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış, 2004-cü ilin noyabrınadək həmin institutda böyük elmi işçi, bölmə müdiri vəzifələrində işləmişdir.

2000-ci ildən həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərmiş və hazırda həmin institutun "Dədə Qorqud" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışır. Dəfələrlə Azərbaycanda və xaricdə keçirilən beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

Ə.Ələkbərli 1991-1998-ci illərdə həm də mətbuatda çalışmış, müxtəlif qəzetlərdə müxbir, şöbə müdiri, məsul katib, redaktor, baş redaktor müavini işləmişdir. 1993-1994-cü illərdə "Ana Vətən" qəzetinin, 1997-1998-ci illərdə "Ağrıdağ" qəzetinin baş redaktoru olmuşdur.

Azərbaycan Yazıçılar BirliyininAzərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin "Həsən bəy Zərdabi" və Azərbaycan KİVİHİ-nin "Qızıl qələm" mükafatı laureatıdır. Həmçinin bir sıra media mükafatlarına layiq görülmüşdür.

Ə.Ələkbərli nəşr olunmuş 500-dən çox elmi və publisistik məqalənin, 38 kitabın, o cümlədən "Qərbi Azərbaycan" adlı 10 cildlik ensiklopedik nəşrin və Azərbaycan, ingilis, rus, alman və fransız dillərində nəşr olunmuş "Qərbi Azərbaycan abidələri" adlı kitabın müəllifidir. "Qədim Türk-Oğuz yurdu – "Ermənistan" kitabı 2009-cu ildə Türkiyədə kütləvi tirajla təkrar nəşr edilmişdir. Bundan əlavə, 100-dən çox kitabın redaktoru, ön sözünün müəllifi və naşiridir.

Ə.Ələkbərli həm də Azərbaycanda yaradılan ilk özəl nəşriyyatlardan birinin – 1997-ci ildən fəaliyyət göstərən müstəqil "Ağrıdağ" nəşriyyatının yaradıcısı və direktorudur.

Hazırda həm də Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədridir.

YaradıcılığıRedaktə

Daha çox Qərbi Azərbaycan torpaqlarının tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti və s. ilə bağlı silsilə kitablar üzərində işləyir.

KitablarıRedaktə

 • Qədim Türk-Oğuz yurdu "Ermənistan". Bakı, Sabah. 1994.
 • Abbasqulu bəy Şadlinski. Bakı, Sabah. 1996. 320 səh.
 • "Abşereon şəhidləri", Bakı, "Ağrıdağ", 1997.
 • Dramaturgiyada sənətkarlıq axtarışları. Bakı, Ağrıdağ. 1997.
 • Qərbi Azərbaycan, I cild, Vedibasar mahalı, Bakı, Ağrıdağ. 2000. 564 səh.
 • Qərbi Azərbaycan, II cild. (Zəngibasar, Gərnibasar və Qırxbulaq mahalları). "Ağrıdağ" nəşriyyatı, Bakı, 2002-ci il, 736 səhifə, formatı: 60/84 1/16, qapaq: sərt, rəngli,
 • Qərbi Azərbaycan, I cild, Vedibasar mahalı, (2-ci nəşri) Bakı, Ağrıdağ. 2003. 736 səh.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, X kitab, İrəvan Çuxuru folkloru, Bakı, Nurlan, 2004.
 • Qərbi Azərbaycan abidələri (Azərbaycan və ingilis dillərində), Bakı, Ağrıdağ. 2006.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XV kitab, Dərələyəz folkloru, Bakı, Nurlan, 2006.
 • Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (Azərbaycan dilində), Bakı, Nurlan. 2007. archive.org
 • Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (rus dilində), Bakı, Nurlan. 2007.
 • Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (ingilis dilində), Bakı, Nurlan. 2007.
 • Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (fransız dilində), Bakı, Nurlan. 2007.
 • Qərbi Azərbaycan abidələri, 2-ci nəşri (alman dilində), Bakı, Nurlan. 2007.
 • Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı: Sənədlərin dili ilə /Əziz Ələkbərli; Məsləhətçilər.Ə.Ş.Həsənov, A.İ.Səfərov; Red.B.Budaqov, H.Mirzəyev; Rəyçilər. Q.sadıqov, İ.Məmmədov.- B.: [Nurlan], 2008.- 560 s.
 • Qax: folklor-etnoqrafik etüdlər. Bakı, Nurlan. 2008.
 • Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti, Bakı, Nurlan. 2009.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, Bakı, Nurlan, 2009.
 • Qürbət folkloru, Bakı, Nurlan, 2009.
 • Kadim Türk-Oğuz Yurdu "Ermenistan", İstanbul, 2009.
 • Türk mənşəli erməni soyadları, Bakı, Nurlan. 2011.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XX kitab, Loru-Pəmbək folkloru, Bakı, Nurlan, 2011.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XXI kitab, Qazax folkloru, Bakı, Nurlan, 2012.
 • Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XXIII kitab, Naxçıvan folkloru, Bakı, Nurlan, 2013.
 • Quba-Şabran folklor örnəkləri, I kitab, Bakı, Nurlan, 2013.

MəqalələriRedaktə

 • "540 min dinarla başlayan köç" (araşdırma), "İrəvan" qəzeti, 2-8 oktyabr 2011-ci il. səh. 11

FilmoqrafiyaRedaktə

İstinadlarRedaktə

 1. Teymur Əhmədov. Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə), ensiklopedik məlumat kitabı, "Nurlar", Bakı, 2011.