Alkaevli boyuOğuz xaqan dastanına görə 24 Oğuz boyundan biridir. "Alkaevli" kəliməsi ağ çadırlı mənasında İstifadə edilmişdir. XIII əsrdən sonra Anadoluya köç etmişdilər.

Alkaevli boyu
Alkaevli boyu damğası
Yaşadığı ərazilər
 Türkiyə
 Suriya
Dili

Türk

Dini

İslam

Mənşəyi
Oğuz (Türk)
Qohum xalqlar

Türk xalqları