Аnaliz yunanca ἀνάλυσις "çürümə , parçalanma" — hər-hansı vahidin ( əşya, hal, proses və ya obyekt lər arasındakı münasibətlərin) nəzəri və ya real şəkildə tərkib hissələrinə bölünməsi. Bölünmə insanın idrak və ya praktiki fəaliyyəti üçün lazım olur.[1],[2]

Sintezlə birgə analiz metodu tədqiqat obyekti haqqında tam və lazım olan informasiyanı əldə etməyə inkan verir.

Аnaliz tədqiqat metodu kimi aşağıdakılardır:

İstinadlarRedaktə

  1. Michael Beaney (Summer 2012). "Analysis". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Michael Beaney. İstifadə tarixi: 23 May 2012.
  2. Douglas Harper (2001–2012). "analysis (n.)". ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. Douglas Harper. İstifadə tarixi: 23 May 2012.

Həmçinin baxRedaktə