Anarxo-kapitalizm

Anarxo-kapitalizm (anarxo-dövlətin olmamasına, kapitalizm isə müvafiq olaraq kapitalın və bazarın dövlət elementlərindən azad olunmasına istinad edir.Anarxo-kapitalizm həm də azad bazar anarxiyası, şəxsi mülk anarxiyası, liberal anarxiya kimi tanınır və qısa olaraq ankap olaraq bilinir.) sosial orqanizmin-əsasən də dövlətin məcburi leqal və iqtisadi dövlət dəstəyi(kredit) ilə bazar proseslərindən müqavimət qazananda,mənfi təsirin müsbət təsirdən daha çox olduğunu müdafiə edən iqtisadi nəzəriyyədir.

İsveç AnarkoKapitalistisk Front tərəfindən işlədilən bayraq