Antropomorfidlər (Anthropomorphitae və ya Simidae) - quruluşuna görə insanlara yaxın olan iri meymunlar ailəsi. Yerdə şaquli halda uzun əllərinə söykənərək hərəkət edirlər. Quyruqları yoxdur. Hər birində bir neçə növü olan 3 cinsə bölünürlər: ən iri meymun qorilla (Gorilla) və şimpanze (Anthropopithecus) Ekvatorial Afrikanın meşələrində, oranqutan (Simia) isə Sumatra və Borneo adalarında ağaclarda yaşayırlar. Antropomorfidlər ən qədim əcdadı Misirin alt oliqosen çökmələrində tapılmış Proplioptekdir. Erkən oliqosen - müasir. Sinonim: İnsanabənzər meymunlar.

Antropomorfidlər
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.