Aqressiv sumetal, beton, və s.-nin dağılmasına səbəb olan tərkibində kimyəvi maddələr saxlayan su.

Tərkibi

redaktə

Tərkibində xlorid turşusu,sulfat turşusuammonyak duzları saxlayan su xüsusilə aqressivdir.

Mənbə

redaktə
  • Məmmədov Q.Ş. Xəlilov M.Y. Ekoloqların məlumat kitabı. "Elm" nəşriyyatı. Bakı: 2003. 516 s.