Mesopotamiya
Babylonlion.JPG

Portal silver.svg

Aramilər - vətəni Ərəbistan yarımadası olan köçəri tayfalar. E.ə. XIV - XI əsrlərdə aramilər Suriya, Finikiya, Mesopotamiyada yayılmışlar. Arami dili Əhəmənilər dövlətində rəsmi yazılı dövlət dillərindən biri olmuşdur. Eramızın əvvəllərinə qədər arami dili bütün Ön Asiyanın danışıq dilinə çevrilmişdir. Aramilərin törəmələri müasir assurlar - İraqda və Cənubi Qafqazda yaşayan aysorlardır.

Aramilərin əlifbasıRedaktə

Aramilər e.ə 11-10-cu əsrlərdə finikiya əlifbasını mənimsəmişlər, lakin 8-ci əsrin ortalarından etibarən arami əlifbası yalnız ona məxsus olan spesifik əl yazı formasını əldə etmişdir.Arami yazısının təkamülünün əsas istiqaməti-işarələrin ifadəsinin sadələşməsidir.E.ə 7-ci əsrin sonu -6-cı əsrdə moavitlər və idmeylər tərəfindən əxz olunmuş paleoyəhudi yazısı arami yazısının təsirinə məruz qalmağa başlamışdır.Yaxın Şərq xalqlarının bir çoxu arami dilini ikinci dil kimi,çox vaxt isə əsas dil kimi istifadə edirdilər.Fars dövründə isə sadə arami şrifti mövcud olmuşdur, lakin arami dilinin kursiv şəkilli əl yazısının təsiri daha böyük idi,belə ki, hətta bərk material üzərindəki yazılar da kursiv əl şrifti ilə yazılırdı.Yığcam şrift e.ə 4-cü əsrdə istifadədən çıxdı,eyni zamanda arami kursiv şəkilli əl yazısı e.ə 330-cu ildə fars imperiyasının süqutundan sonra daha yüz il istifadə olundu.

Aramilər və xristianlıqRedaktə

Xristianlığın Şərqdə daşıyıcıları aramilər oldu. İncil təliminin siryanilərin (suriyalıların, aramilərin) köməyilə şərq ölkələrində yayılması çox vaxt onların ticarət həyatında oynadıqları rolla izah edilir. Aralıq dənizi ilə Yaxın və Uzaq şərq ölkələri arasında fəaliyyət göstərən köhnə su və quru ticarətinin çox hissəsi siryanilərin əllərində idi.

Həmçinin baxRedaktə