Astat

At simvolu ilə göstərilən və sıra nömrəsi 85 olan kimyəvi element
85 poloniumastatradon
I

At

Uus
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə astat, At, 85
Qrup, Dövr, Blok 17, 6, p
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (210) q/mol
Elektron formulu 4f14 5d10 6s2 6p5
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 302 °C
(575 K, 576 °F)
Qaynama temperaturu 337 °C
(610 K, 639 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Astat (At) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 85-ci element.

Bu element 1940-cı ildə süni olaraq siklotronda bismutu alfa-hissəciklərlə şüalandırmaqla alınmışdır. Amma yalnız kəşfdən 7 il sonra Çmilio Çino Seqre (1905-1989) başda olmaqla Amerika fiziklər qrupu bu elementə ad verdilər: yunan sözü astatos - “davamsız, səbatsız”-dan yaranmışdır. Bu elementin ən uzun ömürlü izotopu 7,2 saat yarımparçalanma dövrünə malikdir.

Xarici keçidlər

redaktə

Həmçinin bax

redaktə