Avtotroflar

Süni birləşmələrdən istifadə edərək təbii birləşiklər hazırlaya bilən canlılar

Avtotroflar (q.yun. αὐτός — özü + τροφή — qida) — qeyri-üzvi maddədən üzvi maddələr sintez edən orqanizmlər.

Həmçinin baxRedaktə