Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Azərbaycan Kənd Təsərrufati Nazirliyi — Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 467 nömrəli Sərəncamına əsasən yenidən təşkil edilmişdir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi loqo.jpg
Ölkə: Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılıb: 23 oktyabr 2004
Tabeçilik: Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Ünvan: Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 40, Hökümət Evi, AZ1000
Ştatın sayı: 185
Rəhbərlik
Rəhbər: İnam Kərimov
Müavin: İlham Ərdəbil oğlu Quliyev
Sayt
agro.gov.az

Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ-hüquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Nazirlik öz fəaliyyətini digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəli surətdə həyata keçirir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir. Nazirlik hüquqi şəxsdir, Azərbaycan Respublikasının gerbinin təsvirini və öz adını əks etdirən möhürə, digər müvafiq mühürlərə, ştamplara və blanklara malikdir və banklarda hesablaşma və valyuta hesabları aça bilər.

İnam Kərimov 21 aprel 2018-ci ildən Respublikanın Kənd Təsərrüfatı naziridir.

İdarə olunmasıRedaktə

 
Nazirliyin təşkil etdiyi Arıçılıq məhsullarının Sərgi-Satış Yarmarkası, Bakı, 2013.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə nazir rəhbərlik edir. Kənd təsərrüfatı naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə, nazirin müavinləri isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə vəzifəyə təyin olunur və vəzifədən azad edilirlər.

Nazirliyin mərkəzi aparatının strukturu və işçilərinin sayı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Nazirlik kollegiallıq və vahid rəhbərlik prinsiplərinin əsasında və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə edilir.

Əsas vəzifələriRedaktə

 • Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri xidmətlərin göstərilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini, torpaqların səmərəli istifadəsi də daxil olmaqla aqrar bölmədə dövlətin siyasətini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • aqrar bölmədə islahatların aparılmasını təmin etmək, özəl bölmənin inkişafını sürətləndirmək üçün tədbirlər görmək;
 • aqrar bölməyə daxil olan sahələrin inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və onların həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək;
 • Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri xidmətlərin göstərilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini, torpaqların səmərəli istifadəsi də daxil olmaqla aqrar bölmədə normativ hüquqi tənzimləməni, o cümlədən iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirmək;
 • aqrar bölmənin inkişafına yönəldilmiş proqramlar hazırlamaq və onların həyata keçirilməsini təmin etmək, aqrar bölmənin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasını hazırlamaq;
 • aqrar bölmədə dövlət əmlakının səmərəli istifadə edilməsinə nəzarət etmək və bu sahədə dövlət maraqlarının qorunmasını təmin etmək;
 • aqrar bölmədə beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək;
 • aqrar bölməyə sərmayələrin cəlb edilməsini təmin edən tədbirlər görmək, o cümlədən aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək;
 • Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi üçün aidiyyəti dövlət orqanları ilə birgə tədbirlər hazırlamaq və onların həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • aqrar bölmədə yerli istehsalçıların dəstəklənməsi üçün tədbirlər görmək, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları və emalçıları üçün aqroservis, aqrokimyəvi, məsləhət və digər xidmətlərin göstərilməsinə kömək etmək;
 • kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq sahələrindən səmərəli istifadə edilməsinə və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına nəzarət etmək;
 • kənd yerlərində infrastrukturun inkişafı və sosial problemlərlə bağlı məsələlərin həllində, o cümlədən müvafiq dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Nazirliyin sisteminə daxil olan qurumların işini əlaqələndirmək;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər Vəzifələri yerinə yetirmək.

HüquqlarıRedaktə

 • mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, bələdiyyələrdən, fiziki və hüquqi şəxslərdən müəyyən olunmuş qaydada aqrar bölmənin inkişafı ilə bağlı zəruri məlumatlar və arayışlar almaq;
 • səlahiyyətləri daxilində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada aqrar bölmənin bütün sahələri üzrə normativ hüquqi aktlar qəbul etmək, sahə standartları təsdiq etmək;
 • tabeliyində olan dövlət qurumları tərəfindən onların fəaliyyəti üzrə ayrılmış məqsədli büdcə vəsaitinin istifadəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək;
 • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövri mətbuat orqanı təsis etmək, bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;
 • aqrar sahənin mütəxəssislərə olan tələbatını müəyyən etmək, onların hazırlanması və əlavə təhsili barədə təkliflər vermək;
 • Nazirliyin sisteminə daxil olan qurumlara səlahiyyətləri daxilində əmr və göstərişlər vermək, onların icrasına nəzarət etmək, onlar tərəfindən qanunvericiliyə zidd qəbul edilmiş qərarların icrasını dayandırmaq və ya ləğv etmək;
 • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək, səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər barəsində xarici ölkələrin dövlət orqanları və hüquqi şəxsləri ilə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin) hazırlanmasında iştirak etmək, müəyyən edilmiş qaydada onları imzalamaq;
 • qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda aqrar bölmədə müvafiq fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) vermək, onları ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq, sertifikatlar və şəhadətnamələr vermək;
 • səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həlli üçün müqavilə əsasında elmi təşkilatları, şirkətləri, mütəxəssisləri, o cümlədən xarici mütəxəssisləri cəlb etmək;
 • aqrar bölmədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün səlahiyyətləri daxilində lazım olan tədbirləri görmək;
 • kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların digər məqsədlər üçün ayrılmasına rəy vermək;
 • müvafiq standartlara və normativlərə cavab verməyən əkin materiallarının istehsalına və istifadəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qadağa qoymaq;
 • qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

KollegiyasıRedaktə

Nazirlikdə nazirdən (kollegiyanın sədri), nazirin müavinlərindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirindən, Nazirliyin aparatının, onun strukturuna daxil olan qurumların habelə digər təşkilatların rəhbər işçilərindən ibarət kollegiya yaradılır. Kollegiyanın tərkibinə həmçinin mütəxəssislər və alimlər daxil edilə bilər.

 1. Nazirliyin kollegiya üzvlərinin sayı və tərkibi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.
 2. Nazirliyin kollegiyası öz iclaslarında aqrar bölmənin inkişafı ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və müvafiq qərarlar qəbul edir.
 3. Nazirliyin kollegiyasının iclasları kollegiya üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Nazirliyin kollegiyasının qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
 4. Kollegiyanın qərarları müvafiq protokollarla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq, nazirin əmrləri ilə həyata keçirilir.
 5. Nazirliyin kollegiyasının qərarlarının qəbul edilməsində onun üzvləri arasında fikir aynlığı yarandıqda, sədr öz qərarını həyata keçirir və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verir.
 6. Zəruri hallarda kollegiya iclaslarında iştirak etmək üçün müzakirə olunan məsələlərlə bilavasitə əlaqəsi olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların, habelə ictimai təşkilatların nümayəndələri dəvət edilə bilərlər.
 7. Nazirlikdə ictimai əsaslarla elmi-texniki şura yaradılır. Elmi-texniki şuranın tərkibi və Əsasnaməsi kənd təsərrüfatı naziri tərəfindən təsdiq edilir.

Tabeli qurumlarRedaktə

Beynəlxalq əməkdaşlıqRedaktə

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, FAO, GTZ, TİKA, ABŞ-ın Beynəlxalq Yardım və İnkişaf Agentliyi (USAİD), Dünya Bankı, Asiya və İslam İnkişaf Bankları, İFAD, EKO, Avropa Komissiyasının Ərzaq Təhsükəsizliyi proqramı, Avropa Birliyi və onun TACİS proqramı, Beynəlxalq Elm Mərkəzləri ilə işgüzar əlaqələri genişlənmiş, onların maliyyə dəstəyi və texniki yardımı ilə həyata keçirilən 25-ə yaxın beynəlxalq layihələr Azərbaycanda aparılan aqrar islahata müsbət təsirini göstərib.

Sabiq tabeli qurumlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə