Bütöv Azərbaycanın xəritəsi.

Bütöv Azərbaycan[1] — hazırda azərbaycanlıların yaşadığı və tarixən əsasən azərbaycanlılar yaşamış ərazilərin birləşdirilməsini nəzərdə tutan irredentist ideya.

Bütöv Azərbaycan ərazisinə bu ərazilər daxildir:

Bütöv Azərbaycan ideyasının ideoloqlarından biri Azərbaycan Respublikasının eks-prezidenti Əbülfəz Elçibəy hesab olunur[2].

Azərbaycan dili və mədəniyyətinin əhatə etdiyi ərazi və əhaliRedaktə

Dövlət   Azərbaycan
Muxtar ərazi   Naxçıvan
İcma Dağlıq qarabağlılar, qərbi azərbaycanlılar
Dil statusu Tarixən: Səfəvilər, Xanlıqlar, Qacarlar (saray dili)
Hal-hazırda:
Azərbaycan dilinin danışıldığı digər ərazilər   Cənubi Azərbaycan,   Qars, İğdır
Azərbaycan dilinin dialekti sayılan dillər səlcuq, qaşqay, Sonqur (Kirmanşahda),
Aynallu, Gəlucah (Mazandaranda), İraq türkmancası
Azərbaycan dilini birinci və ya
ikinci dil olaraq danışan xalqlar
Avarlar, axvaxlar, Azərbaycan ləzgiləri,
rutullar, saxurlar, udilər,
Şahdağ xalqları, Azərbaycan kürdləri, Azərbaycan qaraçıları,
talışlar, tatlar, Azərbaycan Məhsəti türkləri
Azərbaycanlıların sub-etnosları Ayrımlar, əfşarlar, bayatlar,
qarapapaqlar, padarlar, şahsevənlər,
tərəkəmələr, qaradağlılar
Azərbaycanlılar mədəniyyətindən
təsiri
dil: Ağullar, Arçinlər, assuriyalılar,
dargilər, giləklər, laklar, osetinlər
dialekt: Tsalka urumcası, Anadolu türkcəsinin Ərzurum,
ElazığƏrciş dialektləri
folklor (mifologiya): qumuqlar
dil, ədəbiyyat və musiqi: tabasaranlılar
Sayca ən böyük Azərbaycan diasporaları   Rusiya,   Türkiyə,   ABŞ,   Qazaxıstan,
  Almaniya,   Ukrayna

Həmçinin BaxRedaktə

İstinadlarRedaktə