Biləyi bükən dirsək əzələsi

Biləyi bükən dirsək əzələsi
Biləyi bükən dirsək əzələsi. Dorsal (sol) və ventral (sağ) proyeksiya (göy rənglə)
Latınca musculus flexor carpi ulnaris
Qrey subyekt 125 447
Başlanır Bazu sümüyünün iç epikondulusundan (ümumi bükücü vətərdən)
Bağlanır Noxudabənzər sümük
Arteriya Dirsək arteriyası
Sinir muscular branches of ulnar nerve
Vəzifəsi flexion of wrist, Adduction of the wrist
Antaqonisti Biləyi açan dirsək əzələsi
Dorlands
/Elsevier
12549030

Həmçinin bax redaktə