Bazu sümüyü

Bazu sümüyü (lat. Os humerus) — yuxarı ətraflara aid çiyin və dirsək oynaqlarının təşkilində iştirak edən uzun lüləli bir cüt sümük. Bazu sümüyü cismdən ya diafizdən, proksimal (yaxın) və distal (uzaq) olmaqla iki başcıqdan ya epifizdən ibarətdir.

Bazu sümüyü
Humerus - anterior view.png
Bazu sümüyü qırmızı rəngdə verilmişdir.
Illu upper extremity az.jpg
Yuxarı ətraf sümükləri
İnsan skeleti diaqramı
(ön proyeksiya)
Latınca Os humerus
MeSH Humerus
Sol bazu sümüyü.
Ön proyeksiya.
Humerus ant (mirroed).png Left humerus - anterior view.png Left humerus - close-up - animation - stop at anterior view.gif HumerusFront.png Gray207.png Human left humerus - anterior view - muscles.svg A. Kürəktiniüstü əzələ
B. Belin ən enli əzələsi
C. Böyük döş əzələsi
D. Deltayabənzər əzələ
E. Bazu-mil əzələsi
F. Uzun bükücü mil-bilək əzələsi
G.
H. Kürəkaltı əzələ
I. Böyük girdə əzələ
J. Dimdik-bazu əzələsi
K. Bazu əzələsi
L. Girdə pronator əzələsi
M.
Sol bazu sümüyü.
Arxa proyeksiya.
Humerus post (mirroed).png Left humerus - posterior view.png Left humerus - close-up - animation - stop at posterior view.gif HumerusBack.png Gray208.png