Borel cəmiardıcıllıqların toplanması üçün bir ümumiləşdirilmədir. Bu anlayış hər hansı bir cəm dəyəri olmayan dağılan ardıcıllıqlar üçün belə bir böyüklük dəyəri təyin edə bilir.

z-də bir baza ardıcıllığı olsun və -nin Borel çevrilməsi aşağıdakı şəkildə təyin edilsin.

  1. -nin sıfırdan fərqli bir yığılma radiusu olduğu,
  2. -nin kimi bir funksiyaya bütün müsbət həqiqi ədədlər üçün davam etdirilə bilindiyi,
  3. -nin həqiqi ədədlər çoxluğunda eksponensial sürətlə böyüdüyü

qəbul edilsin.

Bu halda y-in Borel cəmi -nin Laplas çevrilməsinə bərabər olur.