0 (ədəd)

(Sıfır səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

0

Sıfır
Rəqəmlər
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ədədlər

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Factor:
Sıra sayı:
Say sistemləri
İkilik:
Səkkizlik:
Onaltılıq:
Digər dillərdə
Rum:
Yunan:
Ərəb: 0
Əski Ərəb: ٠
Çin: 零, 〇
Hind:
Koreya:
Natural ədədlər

Sıfırədəd oxunu müsbət və mənfi ədədlərə ayıran tam ədəd.

Sıfır — (ing.zero, ru. Ноль) – arifmetik simvol (0); heç bir kəmiyyəti yoxdur.

sıfırlama - (ing.zero out, ru. обнулить) – dəyişənin, yaxud bitlər ardıcıllığının qiymətinin sıfra bərabərləşdirilməsi.

sıfırların sıxışdırılması- (ing.zero suppression, ru. подавление нулей) – ədədin önündəki qiymətsiz sıfırların uzaqlaşdırılması, məsələn, 000123.456 ədədi sıfırları sıxışdırdıqdan sonra 123.456 şəklinə düşəcək.

sıfır gözləmə durumlu- (ing. zero wait state, ru. с нулевым временем ожидания)– prosessorun sorğularına gözləmə durumunda olmadan dərhal cavab verən sürətli əməli yaddaş. Adətən, sistem “90% sıfır gözləmə durumlu” kimi reklam olunur ki, bu da keşləmə, yaxud növbələnmə metodlarından istifadə olunduğunu və sıfır gözləmə durumu müddətinin sistemin ümumi iş müddətinin göstərilən faizinə bərabər olduğunu bildirir.

2. Обнуление ~ sıfırlama ~ sıfırlama – yaddaş sahəsini, yaxud başqa strukturu sıfırlarla doldurma, əvəzləmə.

TarixiRedaktə

Qədim yunan astronomu və riyaziyyatçısı Klavdi Ptolemey astronomik cədvəllərində boş kvadratlara O işarəsi qoyardı (yunan əlifbası ilə omikron hərfi, q.yun. ονδεν — heç nə). Sıfır rəqəmi işarəsinin ondan yarandığı güman edilir.

RiyaziyyatdaRedaktə

Sıfırın əsas xassələriRedaktə

  • İstənilən ədədin üzərinə 0 əlavə etsən, cəm dəyişmir. Bu xassə genişləndirilmiş sistemlərdə, o cümlədən həqiqikompleks ədədlər meydanında da doğrudur.
  • İstənilən ədədin 0-a hasili sıfra bərabərdir.
  • Sıfırın işərəsi yoxdur, yəni o, nə mənfi, nə də müsbət ədəddir.
  • 0 cüt ədəd hesab edilir.Çünki ondan sonra gələn 1 ədədi tək ədəddir.
  • 0 istənilən natural ədədə bölünür və qismət 0-a bərabərdir.
  • Sıfra bölmək olmaz. Belə ki, əgər  , onda bölmənin tərifinə görə   olmalıdır, eyni zamanda istənilən b üçün   sıfra bərabərdir. Başqa sözlə 0-ın tərsi yoxdur.
  • Sıfır faktorial birə bərabərdir

Əsas hesablamalardaRedaktə

Say sistemindəRedaktə

ElmdəRedaktə

DindəRedaktə

1 rəqəmi müqəddəs ədəd hesab olunur.0 rəqəmi isə bərəkət göstəricisdir.

Digər sahələrdəRedaktə

MənbəRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə