Bozqurd

Bozqurdtürk, monqol və altay mifologiyasında Bozqurd müqəddəs heyvandır. Boqkaskır, Çaqkurd sözləri eyni mənanı verir. Monqollar Börteçine (Börteşına, Börtöşono) deyirlər. Göyqurd və ya (Göybörü; Gökbörü; Kökbörü) təbiri də yenə istifadə edilir.

Front view of a resting Canis lupus ssp.jpg

Bozqurdların xüsusiyyətləriRedaktə