Bucaqölçmə standartları

(Bucaq ölçümü standartları səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Topoqrafiyada bucaqölçmədə üç model – dərəcə, qradiyent və Radian standartları tətbiq olunur. Hərb sahəsində milyom adlanan ayrıca standartdan istifadə edilir.

DərəcəRedaktə

Dərəcə: Çevrə dövrünün  -i bir dərəcə, bir dərəcənin  -i bir dəqiqə və dəqiqənin  -i bir saniyədir və onlar müvafiq olaraq °, ', '' simvolları ilə ifadə olunurlar. Məsələn, 45° 30' 10.

QradiyentRedaktə

Qrad: Çevrə dövrünün   bir qrad, bir qradın   bir qrad dəqiqəsi və bir qrad dəqiqəsinin   bir qrad saniyəsi adlanır və bu G, ', '', eyni zamanda g, c, cc simvolları ilə ifadə olunurlar. Qradiyenti aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

75g, 17c, 39cc..........75.1739g..........75G, 17', 39"

RadianRedaktə

Radian: Çevrə dövrünü  -yə böldükdə alınır ki, onun hər bölməsinə bir radian deyilir   

Standartların bir-birinə çevrilməsiRedaktə

  =   =  

Nümunə:

  =  >>>  

  =  >>>  °

Ayrıca baxRedaktə

 Geodeziya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.