Düzəliş

Düzəliş – nəyinsə qismən dəyişilməsinə, ona əlavələr edilməsinə yönələn hərəkət. Məsələn, "qanuna qüzəlişlər", "fikirdə düzəlişlər", " layihəyə düzəlişlər" və s.[1]

İstinadlarRedaktə

  1. С.И.Ожегов. Словарь русского языка.Москва, "Русский язык", 1986 г., с.486.