Dağıstan xalqları

Dağıstan etnik xəritəsi.
1-Qarışıq , 2-Avarlar, 3-Dargilər, 4-Ləzgilər, 5-Laklar, 6-Tabasaranlılar, 7-Ağullar, 8-Rutullar, 9-Saxurlar, 10-Qumuqlar, 11-Noqaylar, 12-Azərbaycanlılar, 13-Ruslar

Dağıstan xalqlarıRedaktə

Nax-Dağıstan xalqlarıRedaktə

Əsas məqalə: Nax-Dağıstan dilləri

Türkdilli xalqlarRedaktə

Əsas məqalə: Türk xalqları

Slavyan xalqlarıRedaktə

Əsas məqalə: Slavyanlar

İrandili xalqlarRedaktə

Əsas məqalə: İrandilli xalqlar