Elçin Cavadov

alim

Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov (3 iyun 1969, Böyük Qaramurad, Gədəbəy rayonu) — Gəncə Dövlət Universitetinin "Ümumi texniki fənnlər və texnologiya" kafedrasının müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru, dosent, professor, Azərbaycan Respublikasının qabaqçıl təhsil işçisi

Elçin Cavadov
Elçin Məhəmməd oğlu Cavadov
ElcinDzavadov.jpg
Doğum tarixi 3 iyun 1969(1969-06-03) (54 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Milliyyəti Azərbaycanlı
Elm sahəsi fizika
Elmi dərəcəsi
Elmi adı dosent
İş yeri
Təhsili
Üzvlüyü
Mükafatları Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi
Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

HəyatıRedaktə

Elçin Cavadov 3 iyun 1969-cu ildə Gədəbəy rayonunun Böyük Qaramurad kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirmiş və Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinə daxil olmuşdur.[1]

Tələbəlik illərində riyaziyyat fənnindən keçirilən respublika olimpiadasında 1-ci yeri tutmuşdur. 1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını Lenin təqaüdü və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elmi yaradıcıllıqla tələbə vaxtlarından məşğul olmuş, hələ tələbə ikən 10-a qədər elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.

1993-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimidir. Riyaziyyat fənnini çox sevdiyi üçün E. M. Cavadov Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" fakültəsinə daxil olmuş və həmin fakültəni də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1993-cü ildən 1995-ci ilədək Gəncə Dövlət Universitetinin "İstehsalat əsasları və əmək təlimi metodikası" kafedrasında tədris ustası və saat hesabı müəllim, 1995-ci ildən 1998-ci ilədək stajor – müəllim, 1998-ci ildən 2000-ci ilədək müəllim, 2000-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim, 2008-ci ildən isə dosent vəzifəsində işləyir. 2016-cı ildə "ÜTF və texnologiya" kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.

2002-ci ildə Azərbaycan Elmi – Tədqiqat "Aqromexanika" İnstitutunun dissertantı olmuş, 2005-ci ildə görkəmli professor Həsən Quliyevin rəhbərliyi ilə dissertasiya işini yerinə yetirmiş, "Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə texnologiyasının və maşınının təkmilləşdirilməsi" mövzusunda dissertasiya[2] işini müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Tədqiqat işinin nəticələri AKTA – nın Elmi – Texniki şürasında müzakirə edilib, bəyənilib, respublikanın fermer və müəssisə təsərrüfatlarının üzüm bağlarında tətbiqi buna aid təkliflərin tövsiyə formasında nəşr olunması məqsədə uyğun hesab edilmişdir. "Torpağa fumiqantları verən maşın" adlı ixtirası Gəncə Üzümçülük və Şərabçılıq Təcrübə stansiyasının "Bağmanlar" qəsəbəsində olan üzüm bağında tətbiq edilmiş, respublika üzrə kənd təsərrüfatı işləri sərgisində 1-ci yer tutmuşdur.

E. M. Cavadovun 100-dən artıq elmi əsəri, bir neçə ixtirası və 10-dan artıq dərs vəsaitləri var. Bundan başqa E. M. Cavadov ali məktəblərə qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar üçün "Riyaziyyat" adlı dərs vəsaitinin də müəllifidir. Ədəbi yaradıcıllıqla məşğuldur, "Duyğu yarpaqları" adlı şeir kitabı çap olunmuşdur.

2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Fizika və texniki fənlər fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri,[3] Fakültə Elmi şürasının, Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Şurasının , fakültə metodiki komissiyasının üzvüdür.

Hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

Ailəlidir, iki övladı var.

Elmi məqalələri və əsərləriRedaktə

Elmi əsərlərin və məqalələrin adı Nəşr yeri, tarixi
1. Комбинированная картофелепосадочная машина Тезисы докладов Всесоюзной конференции студентов, молодых ученых и специалистов (21…25 октября 1991 г, Гянджа, с.66)
2. Çiləyicilər üçün universal işçi orqan İnformasiya vərəqi, № 15, AzETETİİ, Gəncə sahələrarası informasiya mərkəzi, 1994
3. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisi və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Informasiya vərəqi, AzETİİ, Gəncə ZETİTM, № 22–95, 1995
4. Əmək mühafizəsinin bəzi məsələləri Gəncə — 1997, GDPİ nəşriyyatı
5. Üzümlüklərdə maye fumiqantı verən qurğu və onun iş prinsipi GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, II hissə, Bakı, Nurlan, 2001
6. Kombinə edilmiş kartofbasdıran maşının təkmilləşdirilməsi GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 2002, IV bur.
7. Metalların emalı ilə bağlı mövzuların fizika ilə əlaqəli tədrisi GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı, 2002, IV bur.
8. Filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə maşını GDU-nin Elmi əsərlər məcmuəsi, VII buraxılış, Bakı, 2004
9. Tənəklərin kök sisteminə maye gübrə və fumiqantların verilmə texnologiyası AKTA-nın Elmi əsərlər toplusu, Gəncə, 2004
10. Tənəklərin kök sistemi qatında zəhərli məhlulun torpaqla qarşılıqlı təsir dinamikası Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 4–6, Bakı, 2004
11. Üzümlüklərdə fumiqantların torpağa verilməsinin tədqiqi AKTA-nın Elmi əsərləri, II buraxılış, Gəncə, 2005
12. Fumiqantın üzümlüklərin kök sisteminə verilməsi texnologiyasının və iş orqanının əsaslandırılması AKTA-nın Elmi əsərləri, II buraxılış, Gəncə, 2005
13. Üzümlüklərdə fumiqantın verilməsi ilə cərgələrarasında plantajın təzələnməsində aqreqatın aqrotexniki göstəriciləri Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 3–4, Bakı, 2005
14. Üzümlüklərin cərgələri arasında torpagın yumşaldılması ilə fumiqantın verilməsi texnologiyası Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 3–4, Bakı, 2005
15. Üzümlüklərdə torpağı yumşaldan və fillokseraya qarşı fumiqant verən yeni maşının tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin "Xəbərlər məcmuəsi", 2005, № 18
16. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə və torpaq becərmək üçün kombinə edilmiş maşın Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutu, alim-entomoloq S. R. Məmmədovanın 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları, Bakı,2005
17. Tədris otaqlarının normativ ölçüləri və iş yerlərinin parametrləri AKTA-nın Elmi əsərləri, Gəncə, 2007, III bur.
18. Üzümlüklərdə filloksera zərərvericisi və ona qarşı mübarizə vasitələri AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin "Xəbərlər məcmuəsi",2008, № 31
19. Legirləyici elementlərin ərintinin kristal qəfəsinin parametrlərinə təsiri. GDU, Elmi xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 1, Gəncə,2008
20. Orta məktəblərin yuxarı siniflərində metalların emalı işinin öyrədilməsi GDU, Elmi xəbərlər, Humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə 2008
21. Yarımkeçiricilərin fotoelektrik xassələri və onların istehsalatda tətbiqi. Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər, № 9–10, Gəncə,2008
22. Metalların təzyiqlə emalının müxtəlif üsullarında mövcud ola bilən gərginlik və deformasiya sxemləri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Elmi əsərlər toplusu, I buraxılış, Gəncə, 2009
23. 16 XCH markalı möhkəmlənmiş poladın mexaniki xassələri Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı, № 3–4, Bakı, 2009
24. Həndəsi qeyri-xəttiliyi nəzərə almaqla ortotrop qeyri-bircins lövhələrin dayanıqlığı və rəqsi məsələləri GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 3, Gəncə, 2012
25. Ga2Te3 (Si) kristallarının otaq temperaturunda əsas parametrlərinin təyini "Elmi xəbərlər" Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2014, № 2 səh 43–46
26. Образование стабильных концевых групп в механически напряженных полимерах GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə, 2013
27. Ga2 Te3 kristalında həcmi yüklərlə məhdudlaşmış cərəyanın (HYMC) tədqiqi GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 1, Gəncə, 2014
28. Vakuum şəraitində mexaniki yüklənmiş polimerlərdə yeni stabil qrupların yaranması GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 1, Gəncə, 2015
29. Statistik metodlarla məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 1, Gəncə, 2015
30. Nadir torpaq elementi itterbium (Yb) ilə aşqarlanmış kristalının elektrik xassələrinin tədqiqi GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 1, Gəncə, 2017
31. Sonsuz uzunduqlu silindrdə gərginlik dalğalarının təyinə aid dinamik məsələ "Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri" adlı elmi konfransın materialları, BDU, 17–18 may Bakı-2018 səh.3–4
32. Nadir torpaq elementi itterbium (Yb) ilə aşqarlanmış Ga2Se3 kristalının qalıq fotokeçiriciliyi GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə, 2017
33. Alüminium əsaslı ərintinin təzyiqlə emalı zamanı baş verən sürtünmənin bəzi aspektlərinin təhlili GDU, Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, III Hissə, Gəncə,2017
34 Исследование водородной связи в некоторых N-алкилзамещенных O-метилкарбоматах методом инфракрасной спектроскопии (UKC) Телавский Государственный Университет им.Якова Гогебашвили, сборник научных трудов, № 1(30), Тбилиси,2017
35. Fotosintez prosesində enerjinin donor akseptor daşınması sxemi GDU, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, V hissə, Gəncə,2018
36. Respublikanın aqrar inkişafında pambıqçılığın rolu) GDU, Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 3, Gəncə, 2018
37. Fotosintez prosesində enerji daşınmasının fiziki mexanizminin yeni xüsusiyyətləri GDU, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, IV hissə, Gəncə,2019
38. AgCrSe2 və AgCrTe2 birləşmələrinin debay temperaturunun hesablanmasəı GDU, Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə, Gəncə,2020
39. Yarımkeçirici lazerlərin yaranması və inkişaf tarixi GDU, Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə, Gəncə,2020
40. Uc plastik zonalı dairəvi halqavari dəyişən qalınlıqlı lövhədə çatın yaranması zamanı həddi-tarazlıq vəziyyətinin və çatın ölçülərinin təyini GDU, Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, III hissə, Gəncə,2020
41. AIII BIII C2IV növ yarımkeçirici birləşmələrin quruluş xüsusiyyətlərinin tədqiqi GDU, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, II hissə, Gəncə, 2021
42. Aqrar sahədə mütərəqqi texnologiyanın istifadəsi GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2021
43. Bərk məhlulunun qüv- vətli elektrik sahəsində və müxtəlif temperaturlarda xarakteristikasının (VAX) tədqiqi GDU, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, IV hissə, Gəncə, 2022
44 Respublikanın aran iqtisadi rayonlarında yeni əkilmiş və bərpa olunmuş meyvə bağlarında cərgəralarında birillik kənd təsərrüfatı bitkilərinin kombinə edilmiş səpin texnologiyası GDU, Elmi Xəbərlər, Gəncə, 2021
45. Влияние термообработки на электрические свойства GDU, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, IV hissə, Gəncə, 2022
46. Otaq temperaturunda kristalının qalıq fotokeçiriciliyi GDU, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri", Beynəlxalq elmi konfrans, V hissə, Gəncə, 2023
47. İşıq selinin mövsümi dəyişmələrinə bitki örtüyünün reaksiyasının riyazi model əsasında öyrənilməsi GDU,"Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri", Beynəlxalq elmi konfrans, V hissə, Gəncə, 2023
48. Buğda küləşinin müxtəlif elektrik cərəyanı parametrlərinin əsaslandırılması GDU,"Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri", Beynəlxalq elmi konfrans, V hissə, Gəncə, 2023
49. Üzüm şitillərinin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi GDU, "Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri", Beynəlxalq elmi konfrans, V hissə, Gəncə, 2023
50. ƏRİNTİLƏR NƏZƏRİYYƏSİ. ƏRİNTİLƏRİN HAL DİAQRAMI HAQQINDA ANLAYIŞ.[4] https://muhaz.org/3-erintiler-nezeriyyesi-erintilerin-hal-diaqrami-haqqinda-anla.html

PatentləriRedaktə

Ixtiralarının adı İxtiranı qeydə alan təşkilat, ixtira tarixi və qeyddiyyat nömrəsi
1. Torpağa fumiqantları verən maşın Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. Patent – ixtira I 2004 0090
2. Filloksera zərərvericisinə qarşı mübarizə üsulu Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. Patent-ixtira I 2005 0025
3. Çiləyicilər üçün universal işçi orqan. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. Patent-ixtira I 2008 0312

Dərs vəsaitləriRedaktə

Tədris vəsaitlərinin adı Nəşr yeri, tarixi
1. Əmək mühafizəsinin bəzi məsələləri. Gəncə,1997.
2. Əmək mühafizəsi (laboratoriya məşğələləri üçün dərs vəsaiti) Bakı,1998, Şərq-Qərb mətbəəsi
3. Əmək mühafizəsi, dərs vəsaiti Gəncə, 2002.
4. Əmək mühafizəsi (laboratoriya məşğələləri üçün) Bakı, 2003, Şərq-Qərb mətbəəsi
5. Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi (metodik vəsait) "Təhsil", Elm, Gəncə, 2009, qrifli nəşr
6. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" Dərs vəsaiti Bakı, 2011, Şərq-Qərb mətbəəsi
7. "Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi". Dərs vəsaiti. (qrifli nəşr). Bakı 2019.
8. Riyaziyyat, abituriyentlər üçün dərs vəsaiti Bakı 2015
9. Riyaziyyat, I hissə, abituriyentər üçün dərs vəsaiti https:[5] Bakı, 2019
10. Riyaziyyat, II hissə, abituriyentlər üçün dərs vəsaiti[6] F Bakı,2020
11. Həndəsə, abituriyentlər üçün dərs vəsaiti[7] Bakı, 2021
12. Triqonometriya, testlər toplusu Bakı,2022
13. Texniki yaradıcılığın əsasları, ali məktəblər üçen dərs vəsaiti(E. M. Cavadov, İ. M. Məmmədov, Q. N. İsayev, 2021. Gəncə Dövlət Universitetinin 25 dekabr 2020-ci il tarixli 08 saylı əmrinə əsasən dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir.)[8] Bakı,2021
14. Avtomatikanın əsasları, ali məktəblər üçen dərs vəsaiti[9] Bakı,2022
15. Həndəsə. Abituriyentlər üçün 1,2,3 hissə pdf[10]

Fənn proqramlarıRedaktə

Fənn proqramının adı Nəşr yeri, tarixi
1. "Əmək mühafızəsi və təhlükəsizliyi" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2009
2. "Əmək mühafızəsi və təhlükəsizliyi" fənninin proqramı. Magistr təhsil səviyyəsi üzrə.) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2018
3. "Standartlaşdırmanın əsasları" fənninin proqramı.(Dos. E. M. Cavadov, Dos. E. K. Yaqubov) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
4. "Nəzəri mexanika" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2019
5. "Tətbiqi mexanika" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2019
6. "Materiallar müqaviməti" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2019
7. "Məişət elektrik cihazları" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2020
8. "Texniki fənlərin tədrisi metodikası" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2021
9. Kompüter qrafikası" fənninin proqramı. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2021
10. GDU-nun Ümumi texniki fənlər kafedrasında bakalavr təhsil pilləsi üzrə tədris olunan fənn proqramlarının toplusu.(Dos. E. M. Cavadov, dos. M. T. Nağıyev) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2013
11. "Qarşılıqlı əvəzetmə, standartlaşdırma və texniki ölçmələr" fənninin proqram (Dos. E. M. Cavadov, Dos. E. K. Yaqubov) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, qrifli nəşr, Gəncə, 2009.

TəltifləriRedaktə

 • Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmsındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun 01 noyabr 2018-ci il 3565 №-li qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
 • "Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

İstinadlarRedaktə

 1. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-07.
 2. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-11.
 3. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-10.
 4. ||22.1.2017. https://muhaz.org/3-erintiler-nezeriyyesi-erintilerin-hal-diaqrami-haqqinda-anla.html Arxivləşdirilib 2023-05-12 at the Wayback Machine
 5. //www.academia.edu/98344897/RİYAZİYYAT_I_HİSSƏ_PDF
 6. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-06-04.
 7. "Arxivlənmiş surət" (PDF). 2023-05-12 tarixində arxivləşdirilib (PDF). İstifadə tarixi: 2023-05-10.
 8. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-06-04.
 9. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-11 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-06-04.
 10. "Arxivlənmiş surət". 2023-05-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-05-12.

Xarici keçidlərRedaktə