Əsas menyunu aç

Elşad Mirbəşir — Siyasi elmlər namizədi, Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və sosiologiya kafedrasının müəllimi.

HəyatıRedaktə

E.Mirbəşiroğlu 1977-ci ildə Göygöl rayonunda anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin politologiya ixtisasına qəbul olunmuş, 1998-ci ildə bakalavr, 2000-ci ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-ci ildə Politologiya və sosiologiya kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur. 2005-ci ildə “Siyasi münaqişələrin həllində üçüncü tərəfin iştirakı” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və siyasi elmlər namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 2008-ci ilin sentyabrında Politologiya və sosiologiya kafedrasında müəllim təyin olunmuşdur. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Politologiya və siyasi idarəetmə” kafedrasına doktorant qəbul olunmuşdur. 4 namizədlik dissertasiyasının müdafiəsində rəsmi opponentlik etmişdir. 30 elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adlarıRedaktə

1994-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmidir. 2002-2005-ci illər1ərdə Politologiya və sosiologiya kafedrasında dissertant olmuşdur. 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında "Siyasi münaqiişələrin həllində üçüncü tərəfin iştirakı" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və siyasi elmlər namizədlik alimlik dərəcəsi almışdır. 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının "Politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasına doktorant qəbul olunmuşdur.

Əmək fəaliyyətiRedaktə

2002-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və sosiologiya kafedrasında saathesabı müəllim. 2007-ci ilin sentyarından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının "Politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasında müəllim işləyir. 2008-ci ilin sentyarından Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və sosiologiya kafedrasında əvəzçi müəllim işləyir. 30 elmi məqalənin, 1elmi monoqrafiyanın müəllifidir. 4 namizədlik dissertasiyasının müdafiəsində rəsmi opponentlik etmişdir.

Tədqiqat sahəsiRedaktə

Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu və həlli mexanizmləri. Müasir hərbi-siyasi münaqişə1ər

Seçilmiş əsərləriRedaktə

Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya Azərbaycanı;n ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək! Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasında yeni siyasi idarəetmənin banisidir. Azərbaycanın mövcudluq və inkişaf dialektikasindan irəli gələn tələblər Etnosiyasi münaqişələrə müasir baxışlar Siyasi münaqişələrin həllində hərbi güc amili. Siyasi münaqişə1ərin həllində vasitəçilik xidmətləri. Müasir müharibələr silahlı münaqişənin bir növü kimi. Müasir beynəlxalq münaqişələrin meydana gəlməsi, inkişafı həlli. Danışıqlar siyasi münaqişələrin tənzimlənməsi vasitəsi kimi. Siyasi münaqişələrin həllinin dinc və zorakı vasitələri. KİTAB:

Siyasi münaqilər: mahiyyəti, quruluşu, həlli